Hem

Bigårdskvällarna fortsätter på onsdag 3 juni kl. 18 i Norrhult.

Se bifogat brev från styrelsen om vad som gäller!

Information från styrelsen_April

***

Vårt program för 2020 kan läsas i bifogad fil.
Programblad 2020-02-26

Vill du bli medlem? Gå in på SBR:s hemsida adress www.biodlarna.se,
Bli medlem