Hem

Välbesökt möte med föreningen i Kalvkätte trädgård!
Temat var blommor och träd som har betydelse för bina.

Bigårdskvällarna fortsätter på onsdagen 12 aug kl. 18 hos Patrik i Herrstorpet som är vår värd.

Information från styrelsen_April

***

Vårt program för 2020 kan läsas i bifogad fil.
Programblad 2020-02-26

Vill du bli medlem? Gå in på SBR:s hemsida adress www.biodlarna.se,
Bli medlem