Hem

Våren kommer så saktelig i Norrhult!
Lökarna i kragen börjar blomma och bina har fullt upp

***

Föreläsningen  som planerades till tisdagen den 28 april måste tyvärr inställas pga det rådande hälsoläget

Vi hoppas få återkomma med detta program vid senare tillfälle!
Honung – från folktro till skolmedicin
Föreläsaren är Alexandra Di Paoli. Hon pratar om biprodukter och inspirerar till att göra mer än ”bara” honung som biodlare.

Vårt program för 2020 kan läsas i bifogad fil.
Programblad 2020-02-26

Vill du bli medlem? Gå in på SBR:s hemsida adress www.biodlarna.se,
Bli medlem