Hem

 

Foto: Annika Linder

Fyll i enkäten om övervintring på www.biodlarna.se före 4 juni!

Jordbruksverket har beslutat om regler för flyttning av bisamhällen.
Inom vår kommun kan vi flytta samhällen utan besök av bitillsynsman

Vimmerby Tidnings temabilaga Jord & Skog hade en artikel om biodling 16 maj
Tack för extra PR! Nu är vi 45 medlemmar i föreningen som växer

Nästa biodlarträff blir onsdag 5 juni obs i Norrhult kl. 18-20
Mats Tufvesson är värd

Nya regler för bitillsyn har utarbetats. Beslut  togs 16 maj

Se bifogad fil!

bitillsyn2019

Nu kan ni följa föreningen på Facebook!

Programblad 2019

 

För rådgivning i biodlingsfrågor gällande bihälsa kontaktas
Preben Kristiansen tel. 0142-482007
epost preben.kristiansen@jordbruksverket.se

 

 

 

Vill du bli medlem? Gå in på SBR:s hemsida adress www.biodlarna.se,
Bli medlem