Funktionärer

Funktionärer 2020

Ordförande och kontaktperson från förbund till förening
Torbjörn Engelkes, Norrhult
tel. 070-865 43 79
torbjorn.engelkes@gmail.com

Sekreterare
Annika Linder, Storebro
tel. 070-309 72 75
annikalinder@hotmail.com

Kassör
Mats Tufvesson, Boda, Järnforsen
tel. 0495-530 03, 070-3171260
mats.tufvesson@valmet.com

Vice ordförande
Hans Edvinsson, Ingelstorp, Lönneberga
tel. 070.673 90 09

Ledamöter:
Helen Lundahl, Ormestorp
tel. 0495-141 27, 070-5126743

Ove Karlsson, Kaseklint
tel. 070-345 64 07

Steffen Klitzsch, Brunsvik
tel. 0495-620 20, 073-531 85 44
steffen.klizsch@telia.com

Valberedning, sammankallande
Bo Nilsson, Hultsfred
079-313 31 61
bossemustasch@gmail.com

Administratör för medlemsregistret och hemsideansvarig
Brita Carlsson brita.c@telia.com

Bihälsosamordnare och bitillsyningsman för  Hultsfred-Silverdalen-Lönneberga och Vena-Tuna-Kristdala

Steffen Klitzsch, Brunsvik Björklyckan, 577 93 Hultsfred
tel. 0495-620 20, 073-531 85 44

Honungsbedömningskommitté, sammankallande
Kjell Lindblad  Silverdalen
tel. 070-393 05 35
kj.lindblad@telia.com