Funktionärer

Funktionärer 2019
Ordförande
Brita Carlsson, Trollstigen 5, 577 37 Hultsfred
tel. 0495-13553, 070-670 83 53
brita.c@telia.com

Sekreterare
Annika Linder, Storebro
tel. 070-309 72 75
annikalinder@hotmail.com

Kassör
Mats Tufvesson, Boda, Järnforsen
tel. 0495-530 03, 070-3171260
mats.tufvesson@valmet.com

Vice ordförande
Torbjörn Engelkes, Norrhult
tel. 070-865 43 79
torbjorn.engelkes@gmail.com

Ledamöter
Helen Lundahl, Ormestorp
tel. 0495-141 27, 070-5126743

Hans Edvinsson, Ingelstorp, Lönneberga
tel. 070-673 90 09

Steffen Klitzsch, Brunsvik
tel. 0495-620 20, 073-531 85 44

Valberedning
Kent Ivarsson, ordförande, Vena
tel.0495- 603 25, 070-390 28 74

Administratör för medlemsregistret och kontaktperson från förbund till förening
Brita Carlsson

Bihälsosamordnare och bitillsyningsman för  Hultsfred-Silverdalen-Lönneberga och Vena-Tuna-Kristdala
Steffen Klitzsch, Brunsvik Björklyckan, 577 93 Hultsfred
tel. 0495-620 20, 073-531 85 44

Hemsideansvarig
Brita Carlsson    brita.c@telia.com

Honungsbedömningskommitté
Sven Jerpenius, ordförande, Kvarnäs Ishult, 570 91 Kristdala
tel. 070-239 00 17