Om biodling

De olika bina i ett bisamhälle hos tambina
är följande:
Arbetsbina utgörs av sterila honor, som har till uppgift att samla
nektar och pollen från blommor, de hämtar även harts och kåda
från trädens knoppar.
De sköter även vattenförsörjningen till bisamhället.

Drönarnas enda uppgift är att se till att bina fortplantas.

I sexkantiga och ca 1 cm djupa vaxceller, som bina har byggt i nedhängande kakor, förvarar bina sina ägg, yngel, puppor, honung
och pollen.
Tack vare sitt förråd av honung och pollen klarar bisamhället den
ånga och kalla vintern.

Visen som också kallas Drottningen sköter binas fortplantning.
Endast en drottning finns i ett bisamhälle.
Hon är den som lägger alla äggen.

Bara en gång lämnar Drottningen kupan (enda undantaget är om
bina svärmar). När Drottningen är ung flyger hon ut ur kupan för att
söka reda på några drönare att para sig med. Drottningens parning
kan bara ske med Drönare från andra samhällen, annars skulle det
bli inavel. Flera Drönare får para sig med Drottningen ända tills
hennes sädesbehållare är fylld.
Då återvänder hon till kupan för att påbörja äggläggningen.
Den sker endast under sommaren.

Uppemot 2000-3000 ägg per dag kan Drottningen lägga.
Hon måste under tiden matas med näringsrik fodersaft.
Larverna matas också med fodersaften.
Endast Drottningen får äta fodersaft i vuxet tillstånd.
Det är Drottningens privata tjänstebin som matar henne med
fodersaften.
Tjänstebina äter pollen för att kunna framställa fodersaften.
Detta gör att äggläggningen inte kan ske innan det finns pollen
att samla in.

Det finns två olika sorters fortplantning för bina.
Det är den individuella fortplantningen och en kollektiv fortplantning.

Den kollektiva fortplantningen sker när bina svärmar.

Här är en länk till växtsidor:

http://www.odla.nu/