Bihälsan

Bihälsosamordnare
Ansvarig inom föreningen är Steffen Klitzsch

Nya regler är under utarbetande! Se bifogad fil
bitillsyn2019

Bitillsyningsman
Tillsyningsman för Hultsfred – Silverdalen – Lönneberga och Vena – Tuna – Kristdala:
Steffen Klitzsch 0495-620 20, 073-531 85 44
Tjänsten är kostnadsfri
Obs att varje biodlare enligt Bisjukdomslagen är skyldig att anmäla misstanke om sjukdom till bitillsyningsmannen!

Varroabekämpning
Varroan kan bekämpas med drönarborttagning, myrsyra och oxalsyra.
Bekämpningsmedel tillhandahålles gratis av föreningen.
Ansvariga är Gösta Svensson och Steffen Klitzsch

Se filen nedan med kortfattade rekommendationer från föreningen!

Varroabekämpning Biodlarna

Refraktometer
Misstänker du hög vattenhalt i din honung? Tag med ett prov och kom till någon av bigårdsträffarna, så kollar vi med föreningens refraktometer.

Bin kan också bli sjuka. Men vi kan inte smittas av bin och de kan inte smittas av våra sjukdomar. Bin kan däremot drabbas av följande sjukdomar:

  • Bakterier som t.ex. amerikansk yngelröta
  • europeisk yngelröta.
  • virus t.ex.säckyngelröta.
  • mögelsvampar t.ex.kalkyngelsjuka.
  • mikroorganismer t.ex. nosema.
  • kvalster t.ex. varroa och trakékvalster.
  • Förstoppning t.ex. majsjuka. ”Vi söker förklaring”!
  • utsot ”Vi söker förklaring”!